شماره تماس

01734342285

آدرس

استان گلستان ، شهرستان کردکوی ، خیابان شهید بهشتی

ایمیل

factory@aliagolestan.com